Katechetinnen & Katecheten

Eric Jankovsky

Rektorat Katechese


Elvira Lenz

Katechetin


Brigitte Senn
Katechetin


Gustin Marjakaj

Katechet
Jeannine Bachmann

Katechetin